Boşanma davasında yerel mahkeme boşanmaya karar verdikten sonra feragat mümkün müdür? Sorunun cevabı yazımızın devamında…

Boşanma davasında yerel mahkeme boşanmaya karar verdikten sonra feragat mümkün müdür? Sorunun cevabı yazımızın devamında…

                Yerel mahkemece verilen boşanma kararı kesinleşmeden davacının davadan feragat ettiği mahkemece ek karar ile davanın feragat nedeni ile reddedildiği belirtilen Yargıtay kararını ekte sunuyoruz. Bu karar içerisinde ilk derece mahkemelerinin kararlarını bozup kaldırma yetkisi münhasıran Yargıtay’a ait olduğu vurgulanmakla birlikte mahkemenin kendi kararını kendisinin kaldırmasının isabetsiz olacağına […]