Yeni anayasa maddeleri nelerdir?

Yeni anayasa maddeleri nelerdir?

            Ülke olarak geleceğimizi ve gelecek nesili yakından ilgilendirecek olan bir referandumun eşiğindeyiz. Peki bu referandumda neyi oylayacağız? Ne gibi değişiklikler getiriyor? Bu ve bunun gibi bir çok sorunun cevabı yazımızın devamında…   MADDE 1: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek […]

Yargıtay Kararı: Boşanma Davasında Davacının Nafaka Talep Süresi

Yargıtay Kararı: Boşanma Davasında Davacının Nafaka Talep Süresi

Boşanma – Davacı Kadının Ön İnceleme Duruşmasından Sonra Yoksulluk Nafakası Talep Ettiği/Ön İnceleme Aşamasının Tamamlanmasından Sonra Diğer Tarafın Açık Muvafakati ve Islah Dışında İddia ve Savunmanın Genişletilemeyeceği TC Yargıtay 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/18146 K. 2016/10633 T. 2016/05/30 • BOŞANMA DAVASI ( Davalı-Davacı Kadın Dava Dilekçesinde Yoksulluk Nafakası Talebinde Bulunmamış Olduğu Bu Talebini Daha Sonra […]

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

            Bilindiği üzere işçi ile işveren(iş sahibi) arasında daima bir sözleşme bulunmaktadır. İş sözleşmelere yazılı olabileceği sözlü de olabilir. Bu sözleşmelerin sona erdirilmesinde haklı neden/nedenlere dayanıp dayanmaması arasında çeşitli sonuçlar öngörülmüştür. Örneğin haklı nedene dayanmadan işçi tarafından tek taraflı olarak iş sözleşmesine son verilmesi durumunda işverenden ihbar tazminatı alınamayacağı gibi […]