Yargıtay Kararı: Boşanma Davasında Davacının Nafaka Talep Süresi

Yargıtay Kararı: Boşanma Davasında Davacının Nafaka Talep Süresi

Boşanma – Davacı Kadının Ön İnceleme Duruşmasından Sonra Yoksulluk Nafakası Talep Ettiği/Ön İnceleme Aşamasının Tamamlanmasından Sonra Diğer Tarafın Açık Muvafakati ve Islah Dışında İddia ve Savunmanın Genişletilemeyeceği TC Yargıtay 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/18146 K. 2016/10633 T. 2016/05/30 • BOŞANMA DAVASI ( Davalı-Davacı Kadın Dava Dilekçesinde Yoksulluk Nafakası Talebinde Bulunmamış Olduğu Bu Talebini Daha Sonra […]