İNSAN HAKLARI GÜNÜ (10 ARALIK)

İNSAN HAKLARI GÜNÜ (10 ARALIK)

                  Dünya kurulduğundan beri insanlar sürekli birbirleriyle savaşmışlar. Hâlâ da savaşmaya devam ediyorlar. Uzun yıllar süren kanlı savaşların sonunda birçok ulus perişan olmuş, hatta yok olmuşlardır. İnsanlar savaşların, baskı ve haksızlıkların yol açtığı büyük acılar yaşadılar.   Milletler bu savaşlara son vermek, barış içinde birbirlerinin haklarına saygı […]

SAVAŞIN ETKİLERİ: MÜLTECİ SORUNU

SAVAŞIN ETKİLERİ: MÜLTECİ SORUNU

  Bireylerin toplum içinde huzurlu ve güvenlikli bir hayat sürdürebilmesi için elzem olarak kamu düzeninin sağlanmış olması ve bunun içinde kamu güvenliği konusunda gerekli olan tedbir alınması ve suç oluşturabilecek unsurların ortadan kaldırılmış olması gerekir. Kamu düzeninin sağlanması konusunda Anayasa ve sair kanunlarda da belirtildiği şekilde görev, yetki ve sorumluluk idareye yani Devlet Tüzel kişiliğine […]