İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

            Bilindiği üzere işçi ile işveren(iş sahibi) arasında daima bir sözleşme bulunmaktadır. İş sözleşmelere yazılı olabileceği sözlü de olabilir. Bu sözleşmelerin sona erdirilmesinde haklı neden/nedenlere dayanıp dayanmaması arasında çeşitli sonuçlar öngörülmüştür. Örneğin haklı nedene dayanmadan işçi tarafından tek taraflı olarak iş sözleşmesine son verilmesi durumunda işverenden ihbar tazminatı alınamayacağı gibi […]