Hukuki Yardımlar

– ŞİRKETLERE HUKUKİ DANIŞMANLIK
– SÖZLEŞME DÜZENLEME
– İHTARNAME, İHBARNAME, PROTESTO DÜZENLEME
– TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME
– ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME
– İHALEDE TEMSİL
– İHTİYATİ TEDBİR KARARI ALINMASI
– HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA BULUNMA
– BÜRODA SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA

Danışmanlık ücreti – Met Avukatlık