Medeni(Boşanma-aile hukuku) ve Borçlar Hukuku

-Boşanma&Velayet&Nafaka
-Alacak Davaları
-Kira Sözleşmesinden Doğan Davalar
-Taşınmaz Davaları
-Taşınır Davaları
– Mirastan Doğan Davalar