BOŞANMA (EVLİLİĞİN SONLANDIRILMASI)

BOŞANMA (EVLİLİĞİN SONLANDIRILMASI)

Boşanma Davası Boşanma davası bireylerin evlilik birliğini yasal olarak sonlandırmaları taraflardan birisinin veye 2 tarafında açmaları gereken dava türüdür. Boşanma sürecinde evliliğin sonlandırılması ancak Medeni Kanun’da belirlenmiş haklı boşanma nedenleri kapsamında yapılabilir. Kanun Hangi hallerde boşanma davası açılabileceğini açıkça ifade etmektedir. Bu noktada boşanma nedenleri içerisinden her hangi birisine sahip olunmaması durumunda açılacak olan boşanma […]

Yargıtay Kararı: Boşanma Davasında Davacının Nafaka Talep Süresi

Yargıtay Kararı: Boşanma Davasında Davacının Nafaka Talep Süresi

Boşanma – Davacı Kadının Ön İnceleme Duruşmasından Sonra Yoksulluk Nafakası Talep Ettiği/Ön İnceleme Aşamasının Tamamlanmasından Sonra Diğer Tarafın Açık Muvafakati ve Islah Dışında İddia ve Savunmanın Genişletilemeyeceği TC Yargıtay 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/18146 K. 2016/10633 T. 2016/05/30 • BOŞANMA DAVASI ( Davalı-Davacı Kadın Dava Dilekçesinde Yoksulluk Nafakası Talebinde Bulunmamış Olduğu Bu Talebini Daha Sonra […]