SIKÇA SORULAN SORULAR

– SIKÇA SORULAN SORULAR(S.S.S) –

 1. Bir Avukata neden  gereksinim duyulur? Adliyede işimi kendim takip edebilir miyim? Ülkemizde davaların avukatla takibi zorunlu değildir. Buna karşın, Avukatlık  Kanunu gereğince adliyelerde vekaletle ancak avukatlar işlem yürütebilirler. Avukatlar dışında hiçbir meslek veya  kişinin, hukuki danışmanlık yapmak, dava ve adliyeye ilişkin evrakları düzenleme yetkisi yoktur. Ancak kişiler davalarını bizzat açarak yürütebilirler. Türkiye’de davaların avukat olmaksızın takibi kolay değildir.
 2. Maddi durumunuz elverişli değilse, bulunduğunuz il Barosuna başvurarak “Adli Yardım” mekanizması aracılığıyla ücretsiz avukat edinebilirsiniz. Yine  Ceza Muhakemesi Kanun u’nun 150. maddesi uyarınca bazı durumlarda devlet tarafından “zorunlu avukat” ataması yapılabilir. Türk yargılama sisteminin karmaşıklığı nedeniyle avukat olmadan yapılan işlemlerde, hata yapılması olasılığı çok yüksektir.
 3. Sorularıma e-posta yoluyla cevap alabilir miyim? Sorularınız için metavukatlik@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 4. Davalar Uzun Sürer mi? Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2007 yılında bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama 202 gün almaktadır. Bu süre mahkemelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 2007 yılında bir dava ortalama olarak; Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 619 günde, Asliye Ticaret Mahkemesinde 410 günde, İş Mahkemesinde 441 günde, Aile Mahkemesinde 157 günde, Sulh Hukuk Mahkemesinde 108 günde karara bağlanmıştır. Bu süreler dikkate alındığında, yargıdaki işlerin avukat aracılığıyla takibinde ayrıca yarar vardır.
 5. Şikayet ve dilekçe hakkı nedir, şikayet dilekçesi nerelere verilir? Şikâyet ve dilekçe hakkı, vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkını ifade eder. Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir. 3071 sayılı “Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun” un 7. maddesine göre vatandaşların, kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilmesi gerekmektedir. Ceza hukuku ile ilgili şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluğa (polis veya jandarmaya) yapılır. Dilekçe verilmesi şart değildir. Ancak yazılı başvuru yapmakta fayda vardır. Bir suç mağduru iseniz Cumhuriyet Savcısına yapacağınız şikâyet üzerine Savcı gerekli araştırmayı yapacak ve gerek görürse kamu davası açabilecektir. Şikâyet, mağdur veya suçtan zarar gören kişilere tanınmış bir hak iken, ihbar herkes tarafından yapılabilir. Şikâyetçi davaya katılma hakkına sahiptir, ihbar edenin böyle bir hakkı yoktur.
 6. Dava açılırken ödenmesi gereken masraflar nelerdir? Bir dava açılırken harçlar, basılı evrak ve tebligat giderleri ödenir. Davalar, türüne göre maktu ya da nispi harca tabidir. Dava konusu parayla ölçülemeyen talepler içeren davalarda maktu harç, konusu para veya para ile ölçülen değer ifade eden davalarda ise nispi harç ödenir. Harç miktarları yasayla belirlenmiştir. Her yıl yenilenmekte ve değişmektedir. Ayrıca mahkemesine göre de peşin harç alınmaktadır. Dava açılırken ödenen maktu harçlar çok yüksek değildir. Nispi harç ise dava değerinin binde 54 ü oranındadır. Bu miktarın ¼ ü dava açılırken, kalan ¾ ü ise dava sonuçlandığında mahkeme veznesine ödenir.
 7. Ne kadar avukatlık ücreti ödemem gerekir? Davanızı veya işinizi avukat aracılığıyla yürütmek için, o avukatla bir ücret sözleşmesi yapmanız önerilir. Avukatlık ücretleri resmi tarifelerle düzenlenmiş olup, bu tarifelerde düzenlenen tutarlardan aşağı ücretle veya ücretsiz iş yapılamaz. Avukatlık ücreti,  iki türdür; Birisi, taraflar arasında (avukat ve müvekkil arasında) serbestçe düzenlenen avukatlık ücret sözleşmesine göre ödenmesi gereken ücrettir. Bu tür sözleşmelerle belirlenen ücrette de Yasal sınırlamalar bulunmaktadır. Serbest şekilde düzenlenen ücret sözleşmesiyle belirlenecek ücret, Asgari Ücret Tarifesinden az, dava değerinin %25 den çok olamaz. İkincisi ise, Asgari Ücret Tarifesine göre ödenmesi gereken ücrettir. Bu tarife, her yıl, Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanır ve Adalet Bakanlığının onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Taraflar arasında bir ücret sözleşmesi bulunmuyor ise avukat bu sözleşmeye göre ücret talep edebilir. Mahkemeler ve icra müdürlükleri vekalet ücretine hükmederlerken bu tarifeyi dikkate alırlar. Avukatlık Yasası 164. Maddesine göre, dava sonunda, mahkeme kararında, Asgari Ücret Tarifesine göre karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Ayrıca, hemen her baro tarafından, tavsiye niteliğinde olmak üzere bir ücret tarifesi hazırlanarak üyesi avukatlara duyurulmaktadır. Avukatlık Büromuz, Şanlıurfa Barosu tarafından belirlenen ücret tarifesini dikkate almaktadır.

 


Emintaki.com web sitemizi ziyaret ettiğiniz andan itibaren aşağıdaki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.

 • Burada edindiğiniz bilgiler ile sorun yaşamanız halinde tüm haklarınızdan feragat etmiş olursunuz. Bu yazı, yazılı imza ile eşdeğerdir.
 • Kesin sonuç ve araştırma gereken konularda danışılması gereken yetkili yerlere danışmanızı tavsiye ediyoruz.
 • Bu uyarımız ile sitemizden okuyup da uyguladığınız bir konuda kesinlikle YASAL sorumluluk kabul etmiyoruz.
 • Özgür iradeniz ile uyguladıklarınız ve karşılaştığınız sorunlardan sitemiz ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
 • 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm okurlarımız paylaştıklarından kendileri sorumludur. Yorumlarınız denetimden geçse dahi ilerleyen günlerde karşılaşacağınız sorunlar ile bizi sorumlu tutamazsınız ve yorumunuz için hak iddia edemezsiniz.
 • Sitemiz ile ilgili tüm şikayetleriniz ile ilgili iletişim linkinden iletişime geçtikten sonra size mutlaka dönülecek ve konuyla ilgilenilecektir.

Aşağıda Emintaki.com Gizlilik Bildirim Kurulları yer almaktadır.

 • Web sitemizde herhangi bir illegal içerik görmeniz durumunda bizimle direkt iletişime geçmeniz gerekmektedir.
 • Web sitemizdeki içeriklerin kaynak belirtilmeden paylaşılması yasaktır.
 • Web sitemizi ziyaret eden her kullanıcı, yaptığı paylaşımlardan sorumludur.
 • Herhangi bir yasal uyarı gerektirilen durumlarda, mahkeme-i işlemlerde ANAYASA MAHKEMESİ kuralları geçerlidir.
 • Sitede gördüğünüz/göreceğiniz sakıncalı içerikler için, metavukatlik@gmail.com adresine mail atmanızı rica ederiz. Ortalama yanıt süresi 5 iş günüdür.
 • Web sitesindeki bütün öneri ver görüşleriniz için, iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

  İmtiyaz Sahibi ve Tasarım

  Sezai Acıma (+90)5536545078

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir